Sponzoři

Sponzoři

Náš klub je financován ze soukromých zdrojů a svou činnost vykonává za zcela standardních komerčních podmínek.

Studium Kendó má prokazatelně výchovné aspekty. Proto především dětem a juniorům je věnována zvláštní péče a na ně je směřována výchovná koncepce klubu jako základ dalšího rozvoje do budoucnosti. Děti využívají volný čas, zdokonalují se fyzicky, budují si sebevědomí při překonávání překážek v tělocvičně i mimo ni, učí se pokoře při neúspěších i vítězstvích. Za nejdůležitější však považujeme rozvoj disciplíny a respektu – vůči okolí, společnosti, především pak i vůči svým senseiům. Snažíme se přispět tímto přístupem k budování osobnosti každého žáka v cílevědomého, poctivého a uctivého člověka.

Abychom podpořili v maximální možné míře růst členské základny, klademe si za cíl poskytnout našim dětským a juniorským svěřencům kvalitní materiální zázemí, protože jde o sport finančně náročný a zejména zbroj “s dětmi neroste”. S pomocí našich partnerů – sponzorů proto budujeme postupně naši základnu s výbavou zbrojí a dalším materiálem potřebným pro cvičení a výuku.

Děkujeme našim sponzorům za jejich vstřícnost a podporu! Vážíme si jí a i díky jim je naše cesta do budoucnosti optimističtější 🙂 .

Podpořte nás i vy!

ZDE si můžete přečíst krátký dokument, který Vám o našem klubu poskytne více informací a přiblíží Vám naše cíle a záměry.
Možná v něm najdete cestu, po které se k té naší připojíte. Budeme tímto Vaším rozhodnutím velice potěšeni …